Szorult helyzetben

2016_12_01

A novemberi harcok során a Kárpátokba visszaszorult 3. hadseregünk egyre nehezebben tudta az orosz 8. hadsereg nyomását elhárítani. Az adott helyzetben a monarchia vezérkari főnöke Conard von Hötezndorf próbálta elhárítani a fenyegető veszélyt, mégpedig oly módon, hogy egyúttal döntően átkarolja és megverje a Visztulától délre álló orosz 3. hadsereg balszárnyát. Ennek érdekében ki akarta használni azt a körülményt, hogy a 3. ás a 8. orosz hadsereg is meglehetősen eltávolodott egymástól.

A terv az volt, hogy az osztrák-magyar 4. hadsereg fokozatosan hátrál Krakkóig. Ekkor a vár állandó védőseregének az arcvonalba történő bevonása lehetővé teszi mintegy három hadosztály észrevétlen eltolását dél felé és a német 47. tartalékhadosztállyal együtt Josef Roth altábornagy parancsnoksága alatt dél felől váratlanul megtámadja az orosz 3. hadsereget. A támadó csoportosítás jobbszárnyát báró Nagy Gyula altábornagy lovashadteste (6. lovashadosztály, 11. honvéd lovashadosztály, és a lengyel légió) fedezi. Boroević 3. hadseregének meg kellett akadályoznia, hogy a szembenálló orosz 8. hadsereg csapatokat küldhessen nyugati irányba.