A haditervek

2016_11_17

A háború kitörése előtti este, a Központi hatalmak terve az volt, hogy Szerbia legyőzése után a Monarchia seregei feltartóztatják az – állítólag – lomha, felkészületlen oroszokat. Eközben a németek legyőzik a franciákat, majd csatlakoznak a Monarchia erőihez keleten. II.Vilmos és Ferenc József katonai vezetése néhány hónapra becsülte a harcok hosszát. Így született meg a híres-hírhedt, a német uralkodónak tulajdonított felkiáltás: „Mire a falevelek lehullanak, győztes katonáim otthon lesznek”.

Az orosz vezérkar meg vollt győződve róla, hogy, ha Franciaország belép a háborúba, a német főerők a franciák ellen fognak felvonulni, emellett ismerték a Monarchia seregeinek tervezett felállását. Emiatt az oroszok nyugati egységeik kétharmadát az osztrák-magyar egységek ellen vezényelték, hogy mihamarabb megtörjék a gyengének tartott birodalom ellenállását. Ez azt jelentette, hogy az oroszok mérsékelt túlerőben voltak a császári csapatokkal szemben (48 és egy fél hadosztály 40 ellenében), amit a szláv monarchiás egységek várt megbízhatatlansága miatt elegendőnek tartottak.