Hogyan kell játszani

A tisztek taktikai alkalmazása

Nyikolaj Alekszandrovics Orlov, gyalogsági tábornok

Orlov erős támogató képességekkel rendelkező gyalogsági tiszt. Képességei miatt már a kezdeti felhelyezés során nagy figyelmet kell arra fordítani, hogy milyen pozícióba kerül. Komoly támogatással képes segíteni a körülötte – főként maga előtt – tartózkodó többi egységet, ugyanakkor képes maga mögül folyamatosan újabb egységeket a frontra juttatni. Törekedni kell arra, hogy mindig több másik saját egység mellett tartózkodjon.

Agresszív taktika képessége +2 támadás pontot (innen: TP) biztosít egy szomszédos gyalogsági vagy lovassági egység részére (beleértve természetesen a többi tiszti egységet is), mind a saját, mind az ellenfelei körében. Ez különösen akkor hasznos, ha Orlov egy olyan egységet tud támogatni, amely rendelkezik valamilyen kiegészítő támadással, főleg, ha elit egységről van szó, mint például a géppuskás vagy a gárda ezred. Ekkor ez az egység még tiszti egységeket is képes könnyedén megsebezni, és mivel van kiegészítő támadása, ez ekkor rögtön 2 FP veszteséget is jelenthet.

Agresszív taktika képessége +2TP-t biztosít egy szomszédos gyalogsági vagy lovassági egység részére (beleértve természetesen a többi tiszti egységet is), mind a saját, mind az ellenfelei körében. Ez különösen akkor hasznos, ha Orlov egy olyan egységet tud támogatni, amely rendelkezik valamilyen kiegészítő támadással, főleg, ha elit egységről van szó, mint például a géppuskás vagy a gárda ezred. Ekkor ez az egység még tiszti egységeket is képes könnyedén megsebezni, és mivel van kiegészítő támadása, ez ekkor rögtön 2 FP veszteséget is jelenthet.

Orlov gyengéje az, hogy egyik képességével sem képes támogatni saját magát a harcok során. Így, bár mint tiszti egység, komoly harcértékekkel rendelkezik, nem túl hatékony, mikor a frontvonalban kell harcolnia. Mindezeken felül, ha nincsenek a közelben egyéb saját egységek, akkor képességeit képtelen alkalmazni, ami hatalmas stratégiai hátrányt jelenthet. Ezért minden eszközzel meg kell akadályozni, hogy Orlovot elszigeteljék a hadtest többi egységétől.

Edvard Vlagyimirovics Eck, gyalogsági tábornok

Eck a Bártfánál harcoló orosz hadtestek offenzívára leginkább alkalmas tiszti egysége. A játék elején olyan helyen érdemes neki kezdő pozíciót kijelölni, ahonnan könnyen tud támadást indítani. Mindezeken túl a közvetlen közelébe gyalogsági egységek kerüljenek, mert képességeit ekkor tudja a legjobban kihasználni.

Ecket elsöprő támadás képessége arra ösztönzi, hogy minden olyan helyzetben, mikor támadólag tud fellépni, akkor ezt tegye is meg. A +4 támadás módosító jelentős erőfölény kialakítását teszi lehetővé, hiszen minden védekező egység ellen 12-es támadó erővel tud küzdeni, mely tüzérségi egységek esetén 15-re növekszik. Ugyanebből az okból kifolyólag lehetőség szerint kerülnie kell azokat a helyzeteket, mikor védekező félként kell részt vennie egy ütközetben, hiszen ilyenkor semmilyen képessége nem segíti az összecsapás során.

Eck másik képessége – az orosz gőzhenger – szintén a támadó taktikát támogatja. Ennek segítségével Eck képes egy közelben lévő másik gyalogsági egységet is mozgatni soron kívül. Így könnyedén képes túlerős helyzetet kialakítani, főleg, ha még egy harmadik egység is mozog mindeközben, felhasználva a körben a második cselekvés lehetőségét. Eck a két képességet kombinálásával (túlerő kialakítása és +4 támadás) bármilyen ellenséges egységet képes lehet egyetlen ütközetben felőrölni. Ha ekkor az ellenfél kitér az összecsapás elől, akkor remek lehetőség nyílik arra, hogy a fronton áttörve a hátországban lévő taktikai és stratégiai célokat fenyegesse, hiszen továbbra is megmarad a lehetősége arra, hogy egy körön belül akár három egységgel is támadó állásba helyezkedjen.

Szurmay Sándor, altábornagy

Szurmayt képességei arra ösztönzik, hogy folyamatosan az első sorokban harcoljon, lehetőleg keresse a közelharci konfliktus lehetőségét. Egymagában kevéssé hatékony, viszont a hadtestéhez tartozó gyalogos vagy lovassági egységek közelében harcolva félelmetes ellenféllé válik.

Szervezett előretörés képessége segítségével azonnal képes harcba vetni azokat az egységeket, melyek az általa megtámadott ellenséges egység mellé érkeznek. Így a legtöbb esetben, mikor Szurmay képes támadást indítani, nagy eséllyel ezt túlerőben képes megtenni. A hadtestet irányító játékosnak arra kell mindössze figyelnie, hogy Szurmay közelében folyamatosan állomásozzon hadba vethető lovassági vagy gyalogsági egység.

A támadók visszavetése képessége lehetővé teszi számára, hogy az egyik ellenséges egységet az összecsapás végén kivesse állásaiból és meghátrálásra késztesse. A képesség velejárója, hogy az ellenség meghátrálása esetén Szurmay vagy egy vele együtt támadó gyalogság vagy lovassági egység azonnal belépjen a megtámadott egység eredeti pozíciójába. Így a képesség segítségével meg lehet törni az ellenséges arcvonalat és azonnal területet nyerni. Ha az ellenséges egységnek nincs hová hátrálnia, akkor további veszteségeket kénytelen elszenvedni.

Fontos megjegyezni, hogy a képesség mind támadás, mind védekezés során alkalmazható, így akár az ellenséges hadtest körében is képes meghátrálásra késztetni egyik ellenfelét és azonnal elfoglalni annak eredeti pozícióját.

Szurmayt két képességének kombinációja teszi igen félelmetes ellenféllé. Könnyedén képes olyan helyzetet teremteni, amely lehetővé teszi számára, hogy túlerőben intézzen támadást, ráadásul az összecsapás végén vagy kiveti az ellenséget a védelmi pozíciójából, vagy további veszteséget okoz neki. Így könnyedén képes fontos stratégiai és taktikai célokat elfoglalni, ráadásul mindezt képes ellenfelei körében is megtenni.

Hadfy Imre, altábornagy

Hadfy Imre a Limanovát védő osztrák-magyar csapatok ellentámadásokra leginkább alkalmas tiszti egysége. A játék elején érdemes az első sorokba elhelyezni, vagy közvetlenül a második vonalba, lehetőség szerint egy úttal ellátott mezőre, így nagyobb lehetősége lesz stratégiai előny elérésére a képességei segítségével.

Hadfy a rajtaütés segítségével megteheti, hogy egy körön belül lép, majd azonnal támadást kezdeményez. Ezzel folyamatosan fenyegetés alatt tudja tartani a közelben tartózkodó ellenséges egységeket. Így az esetek nagy többségében Hadfy kezében van a kezdeményezés lehetősége, és ő dönti el, hogy ki ellen vállal küzdelmet, hiszen már akkor támadást tud kezdeményezni, mikor ellenfelei a távolság miatt ezt még nem tehetik meg.

A képesség ráadásul hatalmas támogatást jelent a közelben tartózkodó, harcot vállaló szövetségesek számára, hiszen Hadfy segítségével – aki messzebbről érkezik a frontra – azonnal túlerőben tudnak támadást kezdeményezni. Ennek tudatában érdemes Hadfy számára előkészíteni a megfelelő felállást, azaz egyéb, közelharc vállalására szintén alkalmas egységeket (például: huszár, gyalogság) betolni a frontvonalba, miközben Hadfy egy mezővel távolabb, támadó pozícióban várakozik. Ha Hadfy esetleg még hátrébb, egy úttal rendelkező mezőn állomásozik, akkor még jobb esélyek mutatkoznak arra, hogy a hátsó állásból előretörve azonnal, „meglepetésből” üssön rajta ellenséges egységeken.

Hadfy a gyors reagálás képességével szinte lehetetlenné teszi ellenfelei számára a hatékony menekülést. Ha Hadfynak előzőleg sikerült kialakítania a megfelelő harci pozíciót, akkor ellenfelei csak akkor képesek kitérni az összecsapás elől, ha vállalják azt, hogy Hadfy soron kívüli csapást mér rájuk, mikor szeretnének eltávolodni. Ráadásul ez még azzal a veszéllyel is jár, hogy Hadfy a következő körében a rajtaütés képességével újra támadást kezdeményezhet. Ezért, ha Hadfynak sikerül valahogyan egy túlerős helyzetet kialakítania valamely ellenfelével szemben, akkor utána nagy eséllyel képes lesz megsemmisíteni a szorongatott helyzetben lévő ellenséges egységet.

A fentieken kívül a képesség használatakor még a következő dolgokat kell figyelembe venni:

  • A gyors reagálás használata során Hadfy válik támadó féllé, míg az éppen soron lévő hadtest egysége (amely Hadfy mellől eltávolodna) lesz a védekező fél. Így a terepből adódó módosítókat és a megtámadott, illetve közelben tartózkodó saját és ellenséges egységek képességeit ennek megfelelően kell figyelembe venni.
  • Ha egy fázisban több ellenséges egység távolodna el Hadfy mellől, akkor csak az egyik ilyen egység ellen indíthat támadást. A célpontot ekkor Hadfy játékosa határozhatja meg.
  • Ha egy ellenséges egység Hadfy mellett mozog, tehát a mozgása megkezdésekor is Hadfy mellett tartózkodott, akkor nem alkalmazható a gyors reagálás ellene.

Hadfy a legnagyobb veszélyt az ellenséges tüzérségi egységek számára jelenti. A két képességének kombinációja miatt az általa megtámadott tüzérségnek szinte semmi esélye nincs a menekülésre. Ráadásul a tüzérségi egységek ellen +3TP-vel intézhető támadás, így Hadfy 11-es erővel képes támadni a közelében tartózkodó ellenséges tüzérségi egységeket, akiknek nem is érdemes a meneküléssel próbálkozni, mert azzal csak a saját megsemmisülésüket segítik elő. Így ezeknek a tüzérségi egységeknek – ha nincsenek a közelben olyan szövetséges gyalogsági vagy lovassági egységek, melyek Hadfyra veszélyt jelentetnének – ilyenkor egy lehetőségük van, mielőtt végleg megsemmisülnek: minden körben tüzérségi támadást indítani Hadfy ellen, egészen addig, míg Hadfy végez velük.

A gyalogság taktikai alkalmazása

Osztrák-magyar sorgyalogság, orosz sorgyalogság, orosz gárdaezred

A gyalogos egységek jelentős számban vesznek részt mindkét oldalon a hadműveletekben. Hatékonyan használható mind védekezési, mind támadási feladatok ellátására. Mivel nem rendelkeznek sok mozgásponttal, ezért már a felhelyezés során nagy figyelmet kell szentelni a kiinduló állásaik kijelölésére, hogy később hatékonyan lehessen őket harcba vetni.

Kiegészítő szuronyharc képességüknek köszönhetően komoly veszteségeket képesek okozni minden ellenfelüknek, különösen, ha képesek túlerőben támadni. Ebben az esetben könnyen előfordulhat, hogy akár egy támadással megsemmisítik a megtámadott egységet.

A gyalogos egységek kitűnően használhatók ezeken felül a saját vagy szövetséges tüzérségek védelmére, ha azokat ellenséges gyalogos vagy lovas egységek támadják. Ekkor a tüzérség mellett elhelyezkedő gyalogság eleve +2 védelem pontot (innen: VP) biztosít a megtámadott tüzérségnek (ezek a bónuszok nem halmozhatók), ráadásul akadályozza az ellenséges egységeket abban, hogy tetszőleges irányból támadó pozícióba helyezkedjenek. Így a támadóknak nehezebb lesz kockázat és veszteségek nélkül megtámadni a tüzérségi egységet.

A gyalogságok közül is kiemelkedik az orosz gárdaezred, mely komolyabb harcértékkel rendelkezik, mint a többi gyalogos egység, így különösen alkalmas áttörések kikényszerítésére vagy az előretörő ellenség feltartóztatására.

Gyalogos alapegységek bizonyos esetekben képesek erősítésként játékba kerülni. A játékosnak akkor célszerű gyalogságot választania, ha szorongatott helyzetben, komoly támadás alatt áll, és a védekező vonala közel esik az utánpótlás mezőihez. Ekkor egy teljesen feltöltött gyalogság képes lehet megszilárdítani a védelmet és megfordítani az összecsapás menetét.

Osztrák-Magyar Lengyel légió

A lengyel légió az osztrák-magyar oldalon hadba vethető gyalogsági egység, a Hadfy-csoport részeként harcolva Limanova megvédése az elsődleges feladata. A játék elején érdemes egy stratégiailag fontos területre elhelyezni, melyet a lengyel légió hatékonyan képes védelmezni. Erre a legjobb választás egy magaslat, egy település, esetleg egy erdős terület, ahol az ellenséges tüzérségi támadások elől is menedékre lelhet.

Különleges képesség a hazafias hevület, mely tökéletes védekező egységgé teszi. Ha támadás éri, akkor – különösen, ha esetleg magaslaton vagy településen védekezhet – az ellenséges tiszti egységekkel szemben is képes helytállni és visszaverni támadásaikat. A gyengébb egységek ekkor érdemben nem is tudnak kárt okozni a lengyel légiónak (a magaslaton védekező légiónak a támadó gyalogság például képtelen veszteséget okozni), hacsak nem tudnak túlerőben támadni vagy tüzérségi támogatást alkalmazni. Arra azonban figyelni kell, hogy képessége nem nyújt védelmet az ellenséges tüzérségi támadásokkal szemben, így az ilyen veszélyek ellen csak megfelelő manőverezéssel tud védekezni, illetve az erdős területek nyújthatnak számára ekkor menedéket.

Támadás során kevésbé hatékony, mivel képessége kizárólag védekező harc során érvényesül, míg a legtöbbi gyalogsági egységnek van olyan képessége, amelyet ekkor is alkalmazhat. Ezért általában csak túlerő fennállása esetén érdemes a lengyel légiót rohamra küldeni ellenséges gyalogsági vagy lovassági egységek ellen. Tüzérségi egységekkel szemben természetesen támadás során is hatékonyan alkalmazható a lengyel légió.

Géppuskás

A sorgyalogságnál nagyobb harcértékekkel rendelkező gyalogsági egység. A lengyel légióhoz hasonlóan főleg védekezés közben venni hasznát, így az egység kiindulási pozíciójának érdemes egy stratégiailag fontos vagy könnyen védhető helyet választani.

Különleges képesség a géppuskás szakasz. Ezt a támadási formát csak védekezés közben lehet használni, és ekkor minden őt megtámadó ellenséges egység ellen érvényesül a hatás. Ebből is látható, hogy a géppuskás egység főleg a védekezés során tud kiemelkedő teljesítményt nyújtani, és még ha ekkor le is győzik, előtte borzalmas veszteségeket okozhat a támadóknak.

A géppuskás támadás során kevésbé hatékony, bár, mint már említettük, az alap harcértékei magasabb, mint a legtöbb gyalogságnak. Ettől függetlenül inkább csak akkor érdemes támadó harcba vinni, ha a célpontot már korábban is érték veszteségek vagy pedig egyéb szövetséges egységekkel együtt, túlerőben tud támadni. Ezen felül természetesen érdemes gyengébb egységek vagy tüzérség ellen is harcba vetni. Ha egyszer megtöri az ellenség ellenállását és előrenyomulva új pozícióba kerül, akkor ott a képessége miatt azonnal nehezen leküzdhető védekező állást vehet fel. A későbbek során igen nehéz őt hatékonyan megtámadni vagy meghátrálásra késztetni gyalogsági vagy lovassági egységek segítségével.

Mint a legtöbb gyalogsági egységnek, a géppuskásnak is az ellenséges tüzérségi egységek jelentik a legnagyobb veszélyt. Mivel kevés mozgásponttal rendelkezik, így nem tud olyan kötetlenül manőverezni, mint a lovassági egységek. Ezért ha ellenséges tüzérség lőtávolságában tartózkodik, akkor vagy megpróbál visszavonulni vagy kénytelen azonnal támadásra indulni.

Tüzérségi megfigyelő

A tüzérségi megfigyelő elsődleges feladata a hadtestnél harcoló tüzérségi egységek támogatása. Mivel kezdetben minden hadtest egyetlen tüzérségi megfigyelővel rendelkezik, ezért általában kitüntetett szerep jut neki, érdemes rá vigyázni, mert ameddig vannak mellette tüzérségi egységek, addig nagy szerepet kaphat. Harcértékei és speciális képességei nem teszik lehetővé, hogy a frontvonalban, szemtől-szembeni összecsapásokban helytálljon, ezért – hacsak nincs lehetőség jelentős túlerővel támadni – érdemes a közelharcot elkerülnie.

Ha mégis ellenséges gyalogsági vagy lovassági támadás éri, akkor elszakadás képessége segítségével képes elkerülni a komoly veszteségeket. Ráadásul ekkor van esélye olyan területre visszavonulnia, ahonnan utána képes hatékonyan támogatni a tüzérségi egységeket.

Másik különleges képessége a közvetett irányzás, mely jelentősen megnöveli a közelben tartózkodó tüzérségi egységek találati pontosságát, mikor azok tüzérségi támadást alkalmaznak. A megfigyelő által biztosított +1 támadó erő sokszor jelentős segítség lehet a tüzérségi egységek számára, különösen akkor, ha a célpont jól védhető mezőn tartózkodik vagy pedig tiszti egységről van szó. Tüzérségi megfigyelő nélkül az erdő komoly védelmet jelent bármilyen tüzérségi támadással szemben (+3 védekező pont), míg a tüzérségi támogatás ilyen egységek ellen egyáltalán nem alkalmazható, csak abban az esetben, ha a tüzérségi megfigyelő látótávolságban helyezkedik el.

Mivel a tüzérségi megfigyelő látótávolsága magaslaton tartózkodva kettőről három mezőre növekszik, ezért már a játék elején érdemes lehet egy megfelelő magaslati pozícióra felhelyezni (ha ez nem lehetséges, akkor lehetőleg egy erdős területre), és ehhez érdemes igazítani a tüzérségi egységek elhelyezését. A tüzérségi egységek és a tüzérségi megfigyelő összehangolt akciói nagy veszteségeket okozhatnak az ellenségnek. A megfigyelő védekező harc során is sokat segíthet a hadtest tüzérségeinek (mikor tüzérségi korong segítségével támadják a rohamra induló ellenséges egységeket), főleg abban az esetben, mikor az ellenség erdős területről indítja támadását.

Ha a játék során szerepet kap az időjárás, akkor az ezzel járó hatások sok esetben gátolhatják a tüzérségi megfigyelőt a hatékony alkalmazásban, mivel az esős idő, illetve a havazás jelentősen lecsökkenti a megfigyelő látótávolságát.

Erősítésként akkor érdemes tüzérségi megfigyelőt játékba hozni, ha az adott hadtest még rendelkezik tüzérséggel és a megfigyelő könnyedén a közelébe juttatható. Ebben az esetben a tüzérségi megfigyelő miatt játékba kerülő extra tüzérségi korong is nagy hasznára lehet az adott hadtestnek.

A lovasság taktikai alkalmazása

Orosz sorlovasság, Osztrák-Magyar ulánus

Ezek a lovas egységek igen gyenge harci értékekkel rendelkeznek, szemtől-szembeni harc során általában alulmaradnak ellenfeleikkel szemben. De nem is az a feladatuk, hogy a frontvonalon felvállalják a felőrlő küzdelmet.

Magas mozgáspontjuknak köszönhetően remekül tudnak manőverezni a csatamezőn, illetve az ellenséges egységek által kevésbé ellenőrzött területeken, különösen, ha ehhez utakat is igénybe tudnak venni. Elsődleges feladatuk az ellenséges hátországban portyázás, a tüzérségi egységek levadászása, végső esetben pedig tartalékként is bevethetők, ha valahol az ellenség áttöréssel fenyegetne.

Különleges képességük a portyázás, mely lehetővé teszi számukra, hogy a meggyengített, menekülő egységeket könnyűszerrel megsemmisítsék. A +3 támadás segítségével már jelentős sebeket okozhatnak az egyébként erős harcértékekkel rendelkező ellenséges egységeknek is.

Ezek a lovasok remekül alkalmazhatók arra is, hogy rövid idő alatt átérjenek a szövetséges frontvonalára, és az ott harcoló hadtest egységeivel együtt részt vegyenek azok támadásában, így biztosítva a túlerőt szövetséges számára. Ekkor értelemszerűen hamar felőrlődnek az összecsapások során, de ennek az önfeláldozásnak köszönhetően a szövetséges hadtestek közben kivívhatják az áttörést és a győzelmet.

A lovasság, ha erősítésként kerül játékba, remekül használható támadó hadműveletek során, hiszen magas mozgáspontjuknak köszönhetően hamar kiérkeznek a frontra, ahol az ekkor már veszteségeket elszenvedett ellenséges egységeket a könnyű lovasok is képesek felőrölni. Ugyancsak hasznosak ezek az egységek a játék későbbi szakaszában, mikor már kevesebb egység tartózkodik a harcmezőn, hiszen így nagy helyük lesz a manőverezésre.

Osztrák-magyar huszár, Orosz kozák

A huszár és a kozák elit kiképzést kapott lovassági egységek. Harcban, szemtől-szembeni összecsapások során sokkal komolyabb szerepet játszanak az egyszerű sorlovasságnál, különösen, ha támadóként tudnak fellépni.

A huszár és a kozák lovaglás képessége miatt remekül tud manőverezni a csatatéren. Ha kell, akkor az ellenség meggyengített egységeit veszi üldözőbe, máskor pedig – mint gyorsan mozgó stratégiai tartalék – gyorsan odaér az ellenség által veszélyeztetett területre, ahol képes lehet megszilárdítani a védelmet. Ugyanígy remekül alkalmazható túlerő gyors kialakítására, mert magas mozgáspontja és az esetleges utak segítségével könnyedén a megfelelő pozícióba manőverezhet.

Mindezeken felül természetesen remekül alkalmazható az ellenség hátországának zaklatására. Ha egyszer sikerül átjutnia az ellenséges vonalakon, akkor komoly gondokat tud okozni azzal, hogy fenyegetően léphet fel a tüzérségi egységekkel szemben, illetve fenyegetheti vagy akár el is foglalhatja az ellenség által esetleg kevéssé védett taktikai és stratégiai célokat.

A legnagyobb haszna azonban akkor van, ha támadást kezdeményezhet. Erre lovassági roham képessége teszi különösen alkalmassá. Minden támadás elején dönthet úgy, hogy a támadását +2TP-vel teszi, de cserébe lemond 2 védekező pontról. Ezt gyengébb egységek ellen a legtöbb esetben érdemes megtennie. Egy ellenséges tüzérségi egységet ilyen esetben 13-as erővel képes megtámadni. Azaz 2 kör alatt végezhet a célponttal még akkor is, ha egyedül száll harcba. abban az esetben is érdemes a huszárnak vagy kozáknak rohamot választania, ha többen tudnak támadni, hiszen ekkor a +2TP bónuszok összeadódnak, míg a megtámadott ellenfél úgyis csak az egyik lovasság ellen indíthat ellencsapást.

A tábori tüzérség taktikai alkalmazása
(Orosz M1902, Osztrák-magyar 1875M & 1905M)

A tábori tüzérségek elsődleges feladata az ellenséges egységek meggyengítése, megsemmisítése, lehetőség szerint olyan távolságból, ahol maguk a tüzérségi egységek közben biztonságban vannak. Ezen kívül képesek a harcban álló szövetséges csapatok tüzérségi támogatására, mely hatalmas segítséget jelent a gyalogsági és lovassági egységek számára mind védekezés, mind támadás során.

A tábori tüzérségek a tüzérségi támadás képességük segítségével képesek az ellenséges egységeket akár két mező távolságból is támadás alá venni. Ezzel a módszerrel úgy lehet a célpontoknak veszteséget okozni, hogy közben az akciózó tüzérség nem kerül veszélybe. Így minden esetben, amikor csak lehetőség van ilyen támadásra, érdemes megpróbálkozni vele. Természetesen az akció kijelölése előtt érdemes átgondolni a találat valószínűségét, illetve a siker által várható stratégiai előny mértékét.

A tábori tüzérségek másik alkalmazási módja, amikor tüzérségi támogatás alkalmazásával segítik a támadásra induló gyalogsági vagy lovassági egységeket. Ez hatalmas segítséget jelent a harcban álló csapatok számára, hiszen az ellenséges egység ilyen esetekben -2 támadás és -2 védelem módosítóval harcolja végig az ütközetet. Ezek a büntetések ráadásul a megelőző és a kiegészítő képességekre és azok elkerülése esetén is érvényesülnek. Így egy tüzérségi támogatással meggyengített ellenséges gyalogság a szuronyharc képességét is nehezen fogja alkalmazni, míg az ellene indított szuronyharc képességek szinte biztos, hogy sikerrel járnak, és további veszteségeket okoznak.

Ha tüzérségi korongok is játékban vannak, akkor érdemes a tüzérségi egységekkel úgy manőverezni, hogy képesek legyenek védekező harc során is támogatást nyújtani mind saját, mind a szövetséges csapatok számára. Ekkor a tüzérségi egységek egy tüzérségi korong felhasználása révén akár tüzérségi támadással, akár tüzérségi támogatással képesek segíteni a védekező csapatokat, amennyiben a támadó ellenséges egység a tüzérség lőtávolán belül helyezkedik el. Ez remek lehetőségeket teremt arra, hogy az ellenségnek elvegye a kedvét a támadástól. Ha ennek ellenére mégis rohamot intéz, akkor viszont komoly veszteségekkel kell számolnia.

A tüzérséget érdemes olyan pozícióba telepíteni, ahonnan több különböző célpontot is támadás alá vehet. Mindezeken felül a tüzérség a játékban az az egység, amelynél a legtöbbet számítanak a különböző terep adottságok, akár védekezésről, akár támadásról van szó. A magaslaton elhelyezkedő tüzérség számára nem csak a +1 védekező pont jelent nagy segítséget, hanem a +1 támadó pont is, mikor tüzérségi támadás képességét használja. Ugyanakkor az erdőben rejtőzködő ellenséggel szemben szinte teljesen tehetetlen a tüzérségi egység, hiszen az erdő +3 védelem pontot jelent tüzérségi támadásokkal szemben és teljes egészében megvéd a tüzérségi támogatás hatásától. Ilyen esetekben a tüzérség csak egy közelben tartózkodó tüzérségi megfigyelő segítségével képes hatékonyan harcba bocsátkozni.

A játék során végig figyelni kell rá, hogy a tüzérségi egységeket az ellenséges gyalogsági és lovassági egységei igen hatékonyan képesek támadni, hiszen minden ilyen egység +3 támadó ponttal rendelkezik tüzérségi egységekkel szemben. Éppen ezért a tüzérséget mindig óvni kell az ilyen veszélyektől. A települések, illetve a szomszédos mezőn tartózkodó saját vagy szövetséges gyalogság és lovasság +2 védelem pont módosítója ekkor nagy segítségre lehet. Az erdős területek komoly védelmet jelentenek az ellenséges tüzérséggel szemben, ezért esetenként hasznos lehet oda saját tüzérséget helyezni. Ugyanakkor érdemes megakadályozni azt, hogy az ellenséges egységek erdős területeken keresztül kerülhessenek a saját tüzérség közelébe.

Tábori tüzérséget akkor érdemes erősítésként játékba hozni, mikor a hadműveletek a közelben zajlanak, vagy akkor, mikor van lehetőség a tüzérséget gyorsan a frontvonal közelébe juttatni, például egy vasúti korong felhasználásával. Ezen felül érdemes azt is mérlegelni, hogy az erősítésként érkező tüzérséggel együtt egy tüzérségi korong is játékba kerül, amit viszont a többi tüzérségi egység is felhasználhat, ami esetenként nagy segítség lehet, hiszen azok esetleg már ekkor is a fronton harcolnak.

A nehéz tüzérség taktikai alkalmazása
(Orosz M1877)

Az ostromlöveg felhasználása és egyéb stratégiai lehetőségei nagyrészt megegyezik a tábori tüzérségnél leírtakkal. A fő különbséget az jelenti, hogy az ostromlöveg nem rendelkezik tüzérségi támogatás képességgel, azonban helyette képes mélységi tűzcsapás végrehajtására.

A mélységi tűzcsapás lehetővé teszi a löveg számára, hogy akár 3 mező távolságra tartózkodó ellenséges egységeket is tűz alá vegyen. Igaz ugyan, hogy ezt -2 támadás módosítóval teszi, de a megnövelt hatótáv miatt hatalmas területet képes folyamatosan veszélyeztetni. A nagyobb távolság miatti levonást a magaslat, illetve a tüzérségi megfigyelő képes lehet kompenzálni. Ha a tüzérségi korong is játékban van, 1 tüzérségi korong bedobása esetén a -2 TP levonás érvényét veszti az adott támadás alatt. Ekkor már bármilyen egység számára komoly veszély jelent a 7-es támadó erejével. Ilyenkor az erdőn vagy a településen kívül tartózkodó ellenséges egységek folyamatos veszélynek vannak kitéve, hiszen 7-es támadóerővel már akár az elit és a tiszti egységek ellen is komoly esélyekkel képes találatot elérni az ostromlöveg.

Mivel a limanovai ostrom során egyetlen ilyen löveg vesz részt az összecsapásokban, ezért annak kitüntetett szerep jut. Egészen addig, amíg sikerül megfelelően védelmezni, komoly fenyegetést jelent a Limanovát védő osztrák-magyar sereg számára, hiszen szinte minden körben lesz olyan célpontja, ami ellen érdemes támadással próbálkoznia. Ugyanakkor ellenfélként játszva pedig az egyik legnehezebb feladat az ilyen támadások elkerülése, és létfontosságú, hogy előbb-utóbb az ostromlöveg megsemmisüljön, akár komoly áldozatok árán is.